Stämningen var överlag god under företagarpanelen. Företagande sågs över partigränserna som viktigt för kommunen och man ville utveckla samarbetet. Vi väntar med intresse på utgången av kommunalvalet och det nya fullmäktiges sammansättning. Vi önskar alla kandidater lycka till.