Ingå företagare, som var nominerad i klassen 100 – 200 medlemmar, har under flera år satsat på påverkansarbete och uppnåt goda resultat. I år har föreningen framgångsrikt samarbetat med kommunen för att utveckla upphandlingspolitiken samt planera och sälja ett nytt företagsområde. Ingå företagare har gått starkt in för rollen som lobbare och lyckas skickligt välja områden att kraftsamla på. De berättar om sitt påverkansarbete både på egen hand och når via media ut till en bredare publik.

Ingå företagare förstår hur viktigt det är med synlighet och gemenskap på en liten ort. Ibland agerar föreringen på eget initiativ och ibland går den med i andras satsningar. På så sätt används resurserna klokt och tillsammans får alla aktörer ut mer av insatsen.

Det goda arbetet har uppmärksammats och föreningens medlemsantal har under 2020 haft den näst största ökningen på Nylands företagares område, över 9%.

Läs hela nyheten (endast på finska): www.yrittajat.fi