Kontaktuppgifter

Ingå företagares e-post: info.inkoonyrittajat@gmail.com

Ulla Gunnarsson (ordförande)

Ulla Gunnarsson
Staffansbergin Talli Tmi
Staffansbergsvägen 33
10140 SOLBERG

Mobil: 0500 784 615

E-post: staffansberg@kolumbus.fi

Fax: 09 221 7700

Pentti Järvinen (vice ordförande)

Outi Lepistö (Sekreterare)

Envirovet Oy

E-post: outi.lepisto@envirovet.fi

Mobil: +358 50 563 6966

Helena Tuomaala-Nieminen

Helena Tuomaala-Nieminen
Medniemi
Ola Westmans Allé 5 C
10210 Ingå

E-post: medniemi@medniemi.fi

Raimo Kauppila

Harri Sane

Sane Consulting

E-post: harri@sane.fi

040 751 0138

Veera Westerholm

Flowest Oy

 E-post: Veera.vesterholm@flowest.fi