Reklamplats på den upplysta reklampelaren

Ingå företagare sköter om den upplysta reklampelaren vid stamväg 51. Förfrågningar om reklamplats riktas till ordförande Ulla Gunnarsson, e-post staffansberg@kolumbus.fi eller telefon 0500-784615.